Algemene Voorwaarden

Opdracht
De fotografieopdracht begint met een persoonlijk gesprek vooraf, waarin wordt besproken wat de klant verwacht en wat ik als fotograaf kan betekenen.

Bij fotografie op locatie zijn de weersomstandigheden van groot belang. Daarom zoeken we vooraf ook naar geschikte alternatieve locaties die bij slecht weer te gebruiken zijn. In overleg kan de afspraak verplaatst worden. Ook bij ziekte of andere geldige reden is het belangrijk zo snel mogelijk contact op te nemen. 


Beeldrecht zakelijk gebruik
De beelden mogen gebruikt worden voor de eigen media-uitingen zoals online (website en social-media) print (krant, magazine, flyer) fysiek (bedrijfsruimte) en persberichten. De beelden mogen niet doorgeleverd worden aan derden, zonder overleg en uitdrukkelijke toestemming. Als er een andere partij is die mijn beelden wil gebruiken kunnen zij contact opnemen met mij. Uiteraard worden de beelden ook niet aan anderen verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever.

 

Beeldrecht voor particulieren
De beelden mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden, zoals social-media, het doorgeven aan familie, vrienden en kennissen. De beelden mogen onder geen beding te koop worden aangeboden of op een andere manier commercieel verhandeld worden. De opdrachtgever blijft hiervoor verantwoordelijk. Bij het openbaar stellen van mijn foto's zou ik het leuk vinden als mijn naam erbij vermeld wordt.

 

Eigendom beeldmateriaal
De rechten van alle beelden blijven eigendom van Hester Kraaijeveld Fotografie. De beelden kunnen gebruikt worden ter promotie van mijn portfolio op mijn website en social-media. 


Mocht je twijfel of een speciaal verzoek hebben bij het verspreiden van de beelden, neem dan gerust contact op!