top of page
Potret fotografie Zeeland Hester Kraaijeveld Fotografie

Cover en magazine fotografie

Magazine en weekbladen

Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Door een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. 
 

Al eerder mocht ik voor het vakblad van Medisch Contact beeldmateriaal fotograferen. Het betrof toen ook de cover en een aantal beelden behorende bij interviews. Een prachtige opdracht. Medisch Contact wordt o.a. gevolgd door beleidsmakers, politici, beslissers en andere werkers in de gezondheidszorg en overheid platforms zoals, verzekeraars, ziekenhuismanagement en opleidingen. 

Cover weekbald Medisch Contact
Potret fotografie Zeeland Hester Kraaijeveld Fotografie b
Potret fotografie Zeeland Hester Kraaijeveld Fotografie
bottom of page