Medisch Contact

Coverfotografie

Magazine en weekbladen

Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Door een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. 

Voor Medisch Contact fotografeerde ik de cover en aantal beelden behorende bij interviews. Een prachtige opdracht want Medisch Contact wordt ook veel gevolgd door beleidsmakers, politici, beslissers en andere werkers in de gezondheidszorg zoals bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuismanagement en opleidingen.

Medisch Contact Hester Kraaijeveld Fotog
Medisch Contact Hester Kraaijeveld Fotog
Medisch Contact Hester Kraaijeveld Fotog