top of page

Algemene Voorwaarden

Opdracht
De fotografieopdracht begint met een persoonlijk gesprek vooraf, waarin wordt besproken wat de klant verwacht en wat ik als fotograaf kan betekenen.

Beeldrecht zakelijk gebruik
De beelden mogen gebruikt worden voor de eigen media-uitingen zoals online (website en social-media) print (krant, magazine, flyer) fysiek (bedrijfsruimte) en persberichten. De beelden mogen niet door geleverd worden aan derden, zonder overleg en uitdrukkelijke toestemming. Als er een andere partij is die de beelden wil gebruiken dient er contact opnemen te worden met mij, Hester Kraaijeveld. Uiteraard worden de beelden ook niet aan anderen verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever.

 

Eigendom beeldmateriaal
De rechten van alle beelden blijven eigendom van Hester Kraaijeveld Fotografie. De beelden kunnen gebruikt worden ter promotie van mijn portfolio op mijn website en social-media. 


Mocht je twijfel of een speciaal verzoek hebben bij het verspreiden van de beelden, neem dan gerust contact op!

photos by Hester Kraaijeveld © all rights reserved

bottom of page