Wet privacy gegevens

Sinds 2018 is in Nederland de wet privacy gegevens aangepast.
 

Mijn klantenbestand en de daarbij behorende gegevens zijn enkel en alleen inzichtelijk voor mij, Hester Kraaijeveld, ten behoeve van het benodigde klantcontact tijdens een foto opdracht.

Als de foto opdracht afgerond is blijven de NAW gegevens in het archief opgeslagen bij de beeldbestanden die aan de klant geleverd zijn. Zowel de NAW- als emailgegevens worden zonder overleg nooit aan derden geleverd.